W gildii dopuszczamy pozorny* wolny handel. Oferta musi być jednak wystawiona w ogólnie przyjęty w grze, uczciwy sposób (czyli nie tolerujemy lichwy).
Oznacza to, że nasi gracze mogą wystawiać towary w prawie wszystkich konfiguracjach poza ewidentnie niekorzystnymi. To znaczy, że nie wolno wystawiać towarów z epoki A w zamian za towary z epoki B w „odwróconej proporcji”, lub proporcji zbliżonej do „odwróconej”**. W uproszczeniu można powiedzieć, że wszelkie oferty, w których wystawiamy X towarów z epoki wcześniejszej w zamian za X, lub X+N towarów z epoki późniejszej – oferta taka może zostać uznana za nieuczciwą, ponieważ ogólnie przyjęte, nieformalne zasady handlu mówią o tym, że należy wystawiać większą ilość towarów z epoki wcześniejszej w zamian za mniejszą z epoki późniejszej. Nie należy też wystawiać towarów w obrębie tej samej epoki w układzie gdzie oddajemy X, a żądamy w zamian 2*X. Zasady te są niezgodne z regulaminem, ponieważ nawet jeśli towar wystawia dla ludzi z poza gildii – może to wyrabiać gildii opinię oszustów. A tego nie chcemy.

Dla jeszcze większego rozjaśnienia tematu, poniżej podaję przykłady poprawnych i niepoprawnych ofert w przypadku epoki żelaza i wczesnego średniowiecza.

 

Prawidłowe oferty:

   daję 10 żelaza, chcę 5 złota
   daję 10 żelaza, chcę 8 miedzi
   daję 10 żelaza, chcę 10 biżuterii
   daję 10 żelaza, chcę 12 hebanu
   daję 10 żelaza, chcę 15 tkaniny

Nieprawidłowe oferty:

   daję 10 żelaza, chcę 20 złota
   daję 10 żelaza, chcę 15 miedzi
   daję 10 żelaza, chcę 20 tkaniny
   daję 10 żelaza, chcę 17 biżuterii

 

*Pozorny wolny handel – bo tak naprawdę w grze nie istnieje wolny handel z powodu blokady przelicznika 😉
**Jeśli nie można do końca stwierdzić na pierwszy rzut oka, czy proporcja jest nieuczciwa – sprawę rozpatrują przewidziane do tego osoby funkcyjne.

Obowiązujące Przeliczniki Handlowe
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)